Katowicki Holding Węglowy SA

64

Miejsce w 2011:
61

Branża

górnictwo

Siedziba

Katowice

Przychody ogółem

3 797 056 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

3 644 582 tys. zł

Zysk brutto

52 363 tys. zł

Zysk netto

58 641 tys. zł

Zatrudnienie

17 700 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.