GK Globe Trade Centre SA

341

Miejsce w 2011:
324

Branża

developerska

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

640 744 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

617 668 tys. zł

Zysk brutto

-512 897 tys. zł

Zysk netto

-541 514 tys. zł

Zatrudnienie

174 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , zgodnie z MSSF/MSR

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.