GK Budimex SA

32

Miejsce w 2011:
33

Branża

budowlana

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

6 224 166 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

6 077 660 tys. zł

Zysk brutto

202 628 tys. zł

Zysk netto

185 982 tys. zł

Zatrudnienie

5 047 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.