PLL LOT SA

80

Miejsce w 2011:
82

Branża

transportowa

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

3 467 500 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

3 305 700 tys. zł

Zysk brutto

-76 800 tys. zł

Zysk netto

-157 100 tys. zł

Zatrudnienie

2 028 osób

dane wstępne , zatrudnienie w etatach

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.