Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA

336

Branża

poligraficzna

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

656 157 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

632 516 tys. zł

Zysk brutto

142 161 tys. zł

Zysk netto

113 365 tys. zł

Zatrudnienie

1 847 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.