Grupa Skanska SA

51

Miejsce w 2011:
45

Branża

budowlana

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

b.d. tys. zł

Przychody ze sprzedaży

4 276 900 tys. zł

Zysk brutto

203 300 tys. zł

Zysk netto

160 100 tys. zł

Zatrudnienie

7 375 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.