GK Neuca SA

34

Miejsce w 2011:
29

Siedziba

Toruń

Przychody ogółem

5 714 531 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

5 687 431 tys. zł

Zysk brutto

81 310 tys. zł

Zysk netto

65 383 tys. zł

Zatrudnienie

3 795 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.