GK Grupy Azoty SA

25

Miejsce w 2011:
143

Siedziba

Tarnów

Przychody ogółem

7 190 500 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

7 098 735 tys. zł

Zysk brutto

384 350 tys. zł

Zysk netto

315 301 tys. zł

Zatrudnienie

8 607 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , z Zakładami Chemicznymi Police SA (97 poz. w 2011 r.) i ZAK SA (131 poz. w 2011 r.)

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.