Imperial Tobacco Polska Manufacturing SA

168

Miejsce w 2011:
163

Siedziba

Radom

Przychody ogółem

1 577 700 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 557 238 tys. zł

Zysk brutto

40 530 tys. zł

Zysk netto

32 420 tys. zł

Zatrudnienie

500 osób

rok obrachunkowy: październik - wrzesień

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.