GK Sokołów SA

95

Miejsce w 2011:
115

Siedziba

Sokołów Podlaski

Przychody ogółem

2 892 995 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 877 412 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

6 314 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.