Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o.o.

36

Miejsce w 2011:
37

Branża

paliwowa

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

5 504 881 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

5 500 005 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

2 587 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.