Krajowa Spółka Cukrowa SA

124

Miejsce w 2011:
150

Siedziba

Toruń

Przychody ogółem

2 485 614 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 330 881 tys. zł

Zysk brutto

694 485 tys. zł

Zysk netto

561 081 tys. zł

Zatrudnienie

1 540 osób

rok obrachunkowy: październik-wrzesień

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.