GK Grupy Żywiec SA

68

Miejsce w 2011:
68

Siedziba

Żywiec

Przychody ogółem

3 619 759 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

3 565 676 tys. zł

Zysk brutto

317 562 tys. zł

Zysk netto

310 241 tys. zł

Zatrudnienie

5 158 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.