Przeds. Robót Mostowych Mosty-Łódź SA

Miejsce w 2011:
387

Branża

budowlana

Siedziba

Łódź

Przychody ogółem

341 354 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

340 588 tys. zł

Zysk brutto

27 598 tys. zł

Zysk netto

21 468 tys. zł

Zatrudnienie

509 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.