Antalis Poland Sp. z o.o.

348

Miejsce w 2011:
337

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

617 361 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

610 859 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

368 osób

eksport poza UE

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.