GK Carservis SA

481

Miejsce w 2011:
471

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

398 101 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

389 563 tys. zł

Zysk brutto

1 031 tys. zł

Zysk netto

286 tys. zł

Zatrudnienie

538 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.