GK Polindus Sp. z o.o.

383

Miejsce w 2011:
329

Siedziba

Kraków

Przychody ogółem

582 679 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

555 909 tys. zł

Zysk brutto

8 644 tys. zł

Zysk netto

6 480 tys. zł

Zatrudnienie

501 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.