Grupa Chemiczna Ciech

48

Miejsce w 2011:
55

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

4 611 640 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

4 377 952 tys. zł

Zysk brutto

-442 736 tys. zł

Zysk netto

-455 345 tys. zł

Zatrudnienie

5 527 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.