Aesculap Chifa Sp. z o.o.

367

Miejsce w 2011:
393

Siedziba

Nowy Tomyśl

Przychody ogółem

586 437 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

577 295 tys. zł

Zysk brutto

49 634 tys. zł

Zysk netto

39 766 tys. zł

Zatrudnienie

1 638 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.