Miejskie Przeds. Energetyki Cieplnej SA

439

Miejsce w 2011:
462

Siedziba

Kraków

Przychody ogółem

471 218 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

445 805 tys. zł

Zysk brutto

14 416 tys. zł

Zysk netto

10 379 tys. zł

Zatrudnienie

725 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.