CeDo Sp. z o.o.

390

Miejsce w 2011:
416

Siedziba

Kąty Wrocławskie

Przychody ogółem

537 809 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

532 879 tys. zł

Zysk brutto

6 384 tys. zł

Zysk netto

4 785 tys. zł

Zatrudnienie

566 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.