GK Cognor SA

183

Miejsce w 2011:
173

Siedziba

Poraj

Przychody ogółem

1 399 674 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 399 674 tys. zł

Zysk brutto

-899 tys. zł

Zysk netto

187 tys. zł

Zatrudnienie

1 337 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.