Strauss Cafe Poland Sp. z o.o.

487

Siedziba

Tarnowo Podgórne

Przychody ogółem

394 582 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

380 626 tys. zł

Zysk brutto

22 166 tys. zł

Zysk netto

17 817 tys. zł

Zatrudnienie

390 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.