Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy

282

Miejsce w 2011:
301

Siedziba

Piątnica

Przychody ogółem

815 477 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

793 742 tys. zł

Zysk brutto

8 810 tys. zł

Zysk netto

7 382 tys. zł

Zatrudnienie

686 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.