Salus International Sp. z o.o.

307

Miejsce w 2011:
362

Siedziba

Katowice

Przychody ogółem

710 969 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

695 725 tys. zł

Zysk brutto

6 602 tys. zł

Zysk netto

4 232 tys. zł

Zatrudnienie

127 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.