SuperDrob SA

393

Miejsce w 2011:
452

Siedziba

Karczew

Przychody ogółem

529 836 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

527 403 tys. zł

Zysk brutto

14 618 tys. zł

Zysk netto

10 843 tys. zł

Zatrudnienie

1 403 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.