GK Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA

19

Miejsce w 2011:
18

Branża

górnictwo

Siedziba

Jastrzębie-Zdrój

Przychody ogółem

9 000 064 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

8 820 956 tys. zł

Zysk brutto

1 276 901 tys. zł

Zysk netto

988 082 tys. zł

Zatrudnienie

29 718 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , z Wałbrzyskimi Zakladami Koksowniczymi Victoria (277 poz. w 2011 r.) , układ kalkulacyjny

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.