GK Bioton SA

469

Branża

farmaceutyczna

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

425 896 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

405 330 tys. zł

Zysk brutto

48 005 tys. zł

Zysk netto

38 067 tys. zł

Zatrudnienie

b.d. osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , zgodnie z MSSF/MSR , dane wstępne

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.