Grupa DSV w Polsce

411

Miejsce w 2011:
413

Branża

logistyczna

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

496 176 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

487 530 tys. zł

Zysk brutto

31 378 tys. zł

Zysk netto

25 628 tys. zł

Zatrudnienie

579 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.