GK Paged SA

363

Miejsce w 2011:
380

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

598 837 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

580 173 tys. zł

Zysk brutto

38 062 tys. zł

Zysk netto

30 154 tys. zł

Zatrudnienie

2 682 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.