GK Farmacol SA

39

Miejsce w 2011:
38

Siedziba

Katowice

Przychody ogółem

4 908 035 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

4 843 571 tys. zł

Zysk brutto

142 281 tys. zł

Zysk netto

114 701 tys. zł

Zatrudnienie

2 629 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , zgodnie z MSSF/MSR

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.