Danfoss Poland Sp. z o.o.

370

Miejsce w 2011:
360

Siedziba

Grodzisk Maz.

Przychody ogółem

593 555 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

568 173 tys. zł

Zysk brutto

29 176 tys. zł

Zysk netto

19 942 tys. zł

Zatrudnienie

1 006 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.