Havi Logistics Sp. z o.o.

237

Miejsce w 2011:
256

Branża

logistyczna

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

1 032 800 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 032 043 tys. zł

Zysk brutto

4 719 tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

301 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.