Cementownia Warta SA

447

Miejsce w 2011:
378

Branża

budowlana

Siedziba

Trębaczew

Przychody ogółem

457 160 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

437 237 tys. zł

Zysk brutto

15 494 tys. zł

Zysk netto

11 259 tys. zł

Zatrudnienie

716 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.