GK DS Smith Packaging

352

Miejsce w 2011:
408

Siedziba

Kielce

Przychody ogółem

613 628 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

606 824 tys. zł

Zysk brutto

55 321 tys. zł

Zysk netto

43 618 tys. zł

Zatrudnienie

1 067 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.