Gedia Poland Sp. z o.o.

305

Miejsce w 2011:
300

Siedziba

Nowa Sól

Przychody ogółem

708 329 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

703 595 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

994 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.