Deichmann-Obuwie Sp. z o.o.

328

Miejsce w 2011:
333

Siedziba

Wrocław

Przychody ogółem

b.d. tys. zł

Przychody ze sprzedaży

647 000 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

1 796 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.

Firma na tle konkurencji

Największe firmy w branży przemysł odzieżowy i obuwniczy