GK Polimex-Mostostal SA

55

Miejsce w 2011:
44

Branża

budowlana

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

4 152 878 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

4 110 417 tys. zł

Zysk brutto

-1 321 591 tys. zł

Zysk netto

-1 244 044 tys. zł

Zatrudnienie

12 875 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.