Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

301

Miejsce w 2011:
322

Branża

transportowa

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

763 714 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

718 919 tys. zł

Zysk brutto

104 624 tys. zł

Zysk netto

84 000 tys. zł

Zatrudnienie

3 684 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.