Mota-Engil Central Europe SA

158

Miejsce w 2011:
183

Branża

budowlana

Siedziba

Kraków

Przychody ogółem

1 735 251 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 715 409 tys. zł

Zysk brutto

9 232 tys. zł

Zysk netto

7 455 tys. zł

Zatrudnienie

2 561 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.