GK Work Service SA

299

Miejsce w 2011:
325

Siedziba

Wrocław

Przychody ogółem

733 318 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

727 447 tys. zł

Zysk brutto

24 841 tys. zł

Zysk netto

23 031 tys. zł

Zatrudnienie

304 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.