Philips Lighting Poland SA

46

Miejsce w 2011:
53

Siedziba

Piła

Przychody ogółem

4 473 057 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

4 409 423 tys. zł

Zysk brutto

407 019 tys. zł

Zysk netto

328 968 tys. zł

Zatrudnienie

4 617 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.