GK Konsorcjum Stali SA

216

Miejsce w 2011:
184

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

1 158 478 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 153 758 tys. zł

Zysk brutto

-4 357 tys. zł

Zysk netto

-4 671 tys. zł

Zatrudnienie

471 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.