Intra Sp. z o.o.

331

Miejsce w 2011:
323

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

649 025 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

640 063 tys. zł

Zysk brutto

3 136 tys. zł

Zysk netto

2 946 tys. zł

Zatrudnienie

326 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.