TI Poland Sp. z o.o.

312

Miejsce w 2011:
295

Siedziba

Bielsko-Biała

Przychody ogółem

698 889 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

685 386 tys. zł

Zysk brutto

29 984 tys. zł

Zysk netto

23 852 tys. zł

Zatrudnienie

1 391 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.