Huta Łabędy SA

316

Miejsce w 2011:
371

Siedziba

Gliwice

Przychody ogółem

682 489 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

673 784 tys. zł

Zysk brutto

65 462 tys. zł

Zysk netto

52 478 tys. zł

Zatrudnienie

488 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.