Stomil Sanok SA

394

Miejsce w 2011:
422

Siedziba

Sanok

Przychody ogółem

534 812 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

526 281 tys. zł

Zysk brutto

46 995 tys. zł

Zysk netto

38 102 tys. zł

Zatrudnienie

1 768 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.