Oracle Polska Sp. z o.o.

318

Miejsce w 2011:
318

Branża

informatyczna

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

671 000 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

671 000 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

492 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.