GK Kompania Piwowarska SA

47

Miejsce w 2011:
47

Branża

Siedziba

Poznań

Przychody ogółem

b.d. tys. zł

Przychody ze sprzedaży

4 402 673 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

703 211 tys. zł

Zatrudnienie

3 200 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , rok obrotowy: kwiecień - marzec

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.