FM Polska Sp. z o.o.

295

Miejsce w 2011:
320

Branża

logistyczna

Siedziba

Mszczonów

Przychody ogółem

747 777 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

746 143 tys. zł

Zysk brutto

22 350 tys. zł

Zysk netto

16 844 tys. zł

Zatrudnienie

2 504 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.